ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការពិធីបើកសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី ៤៣ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ ឈាង រ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល

Sorry, this entry is only available in Khmer.