(ខ្មែរ) ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ឈាង រ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុង កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងាររៀបចំសន្និបាត បូកសរុបការងារសុខាភិបាល លើកទី៤៣ របស់គណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការនានា

Sorry, this entry is only available in Khmer.