(ខ្មែរ) ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ ឈាង រ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការរៀបចំត្រៀមសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី៤៣

Sorry, this entry is only available in Khmer.