អង្គភាព​​​​ថ្នាក់​​ក្រោម​ជាតិ

 1. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 2. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង
 3. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាម
 4. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 5. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 6. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំ
 7. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត
 8. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាល
 9. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង
 10. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះ
 11. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី
 12. មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
 13. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ
 14. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែង
 15. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់
 16. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរី
 17. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប
 18. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ
 19. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង
 20. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀង
 21. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវ
 22. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
 23. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកែប
 24. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិន
 25. មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 26. សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសសុខាភិបាលបាត់ដំបង
 27. សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសសុខាភិបាលកំពត
 28. សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសសុខាភិបាលកំពង់ចាម
 29. សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង